Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Najnowsze artykuły

2/2017 Pożar traw

Dodany 05/03/2017, 09:33 przez admin

Rozlicz PIT za 2016 rok - przekaż...

Dodany 01/02/2017, 00:00 przez admin

1/2017 Pożar poddasza

Dodany 29/01/2017, 13:53 przez admin

Polecane strony

 
 
 
 
 trawy
 
 
www.czerwonesamochody.com

Licznik odwiedzin

licznik odwiedzin strony

Zdarzenia

Pożary: 2

Miejscowe zagr.: 0

Fałszywe: 0

2017: 2

2016: 14

 

Szukaj

Aż 92 rolników zginęło w ubiegłym roku podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Tragiczne wypadki w rolnictwie każdego roku liczy się w tysiącach. Statystyki dowodzą, że świadomość zagrożeń związanych z pracą rolniczą, a także sposobów ich eliminowania jest wciąż niewystarczająca wśród rolników - dlatego Państwowa Inspekcja Pracy w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowały kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

 Specyfika pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych jest wyjątkowa i generuje bardzo wiele zagrożeń. Sezonowe nasileniu prac oraz ich duże zróżnicowanie wymaga od rolników posiadania wielu odmiennych umiejętności. Koniecznością jednoczesnej obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz obsługi zwierząt gospodarskich, bezpośredni kontakt z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażenie na hałas, drgania mechaniczne, zapylenie, a także długotrwałe przebywanie w trudnych warunkach atmosferycznych - to wszystko niesie za sobą wysokie ryzyko utraty zdrowia i życia.

Ryzyko utraty zdrowia lub życia dotyczy wszystkich członków rodzin rolniczych, ponieważ gospodarstwo rolne jest jednocześnie miejscem pracy i życia, dlatego trzyletnia kampania adresowana jest przede wszystkim do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także do wszystkich osób, pracujących w gospodarstwach rolnych, takich jak praktykanci, czy osoby pracujące dorywczo.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji kampanii brzmi „Troska o bezpieczeństwo to Twoja rola!”, ponieważ odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na jednej, określonej osobie, a każdy powinien dołożyć starań, by gospodarstwo rolne było bezpiecznym miejscem pracy i życia.

W 2012 roku zgłoszono do KRUS 24 008 wypadków, to o 1764 wypadki (6,8%) mniej niż w 2011 roku, niestety wśród zgłoszonych wypadków odnotowano 92 wypadki śmiertelne, to o 11 wypadków śmiertelnych (13,6%) więcej niż w poprzednim roku.

Najczęściej zgonem kończyły się wypadki z grup:
przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu - 27 ofiar,
nagłe zachorowania (zawały mięśnia sercowego, wylewy krwi do mózgu itp.) - 14 ofiar,
upadek osób – 12 ofiar,
pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn – 10 ofiar,
upadek przedmiotów – 10 ofiar.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2012 roku wyniósł 11,0 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach warmińsko – mazurskim, podlaskim oraz podkarpackim.

W razie zaistnienia wypadku w gospodarstwie rolnym bardzo często dysponowani są strażacy, a zwłaszcza druhowie z lokalnych jednostek OSP, którzy z racji niewielkiej odległości od miejsca zdarzenia jako pierwsi przybywają na ratunek. Różnorodność zagrożeń oraz ich charakter wymaga od strażaków posiadania szerokiej wiedzy oraz przeszkolenia, a także dysponowania odpowiednim wyposażeniem ratowniczym.
Do najczęściej występujących zdarzeń na terenach rolniczych do jakich strażacy są dysponowani można zaliczyć:
Wypadki związane z upadkiem osób
Wypadki z tej grupy, wg danych KRUS z ostatnich pięciu lat, stanowią około 48% ogólnej liczby wypadków rolników i blisko 12% wypadków śmiertelnych.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się:potknięcia się, poślizgnięcia się, upadki z drabin oraz schodów (około 12% ogólnej liczby upadków), upadki z wysokości przez niezabezpieczone otwory, wpadnięcia do niezabezpieczonych wykopów, kanałów, studzienek oraz zbiorników, upadki z ciągników oraz innych maszyn rolniczych.

Uderzenia, przygniecenia, przejechania przez środki transportu
Wypadki w tej grupie to największy odsetek corocznie rejestrowanych wypadków śmiertelnych (32% w 2011 r.).
Co trzeci wypadek z udziałem maszyn kończy się śmiercią poszkodowanego.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się:
przejechanie, przygniecenie podczas ruszania, manewrowania pojazdami, sprzęgania ciągnika z przyczepami i maszynami, potrącenia pieszych, rowerzystów, wywrotki i przygniecenia przewróconym ciągnikiem lub inną maszyną rolniczą.

Pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń
Tego rodzaju wypadki stanowiły grupę ponad 13% w ogólnej liczbie wypadków przy pracy rolniczej i ok. 13,5% wśród wypadków śmiertelnych w 2011 r.

Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się: użytkowanie tarczowych i łańcuchowych pilarek do drewna, użytkowanie strugarek do drewna i szlifierek, użytkowanie maszyn do przygotowywania pasz: sieczkarni, śrutowników, rozdrabniaczy roślin okopowych, przebywanie obok nieosłoniętego wałka przekazania mocy z ciągnika do zagregowanej maszyny.

Uderzenia, przygniecenia oraz pogryzienia przez zwierzęta
Wypadki spowodowane przez zwierzęta to około 12% wśród ogółu wypadków i około 4% wśród wypadków śmiertelnych zarejestrowanych przez KRUS w 2011 r.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków spowodowanych przez zwierzęta:
ponad 40% tych wypadków zdarza się podczas obrządku i karmienia zwierząt,
około 12% wypadków zdarza się podczas udoju, załadunku i przewozu zwierząt itp.

Upadki przedmiotów
Upadki przedmiotów są zdarzeniami powodującymi niemal 8,5%, w ogólnej liczbie wypadków przy pracy rolniczej i ok. 10% wśród wypadków śmiertelnych, odnotowanych w 2011 r.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się: upadki bel i kostek sprasowanej słomy, siana, płodów rolnych, upadki gałęzi i drzew podczas ścinki, upadki przedmiotów i materiałów transportowanych ręcznie lub mechanicznie itp.

Ostre narzędzia i przedmioty
Wypadki kwalifikowane do tej grupy stanowią około 5% ogólnej liczby wypadków rolników w 2011 r. Wypadki te tylko sporadycznie kończą się śmiercią, częściej kończą się trwałym kalectwem bądź inwalidztwem.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się: nieumiejętne lub nieostrożne posługiwanie się siekierą, kosą, widłami, nożami,  kontakt z ostrymi, wystającymi częściami maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie. posługiwanie się niesprawnymi, źle osadzonymi na rękojeści ostrymi narzędziami, porzucanie ostrych narzędzi w przypadkowych miejscach.

Elektryczność, pożary, wybuchy, działanie sił przyrody
Wypadki w tej grupie stanowią ok. 6% ogólnej liczby wypadków i ok. 4% wśród wypadków śmiertelnych odnotowanych w 2011 r.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się: oparzenia i zaczadzenia podczas pożarów domów i zabudowań gospodarskich oraz wypalania łąk i ściernisk, porażenia prądem z niesprawnej instalacji, oparzenia elektrolitem w wyniku wybuchów akumulatorów, urazy i oparzenia na skutek wybuchu pieców c.o.,  obrażenia na skutek wybuchów baków i zbiorników po materiałach łatwopalnych.


Czynniki chemiczne w środowisku pracy rolnika
Co setny wypadek spowodowany jest działaniem czynników szkodliwych pochodzenia chemicznego.
Wśród najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków wymienia się:
pracę ze środkami ochrony roślin, pylistymi nawozami mineralnymi i wapnem bez właściwych środków ochrony indywidualnej,  nieprzestrzeganie instrukcji stosowania środków ochrony roślin oraz środków myjąco-dezynfekcyjnych, przechowywanie pozostałości roztworów środków ochrony roślin i innych środków toksycznych w butelkach po napojach spożywczych, przechowywanie środków chemicznych w miejscach ogólnodostępnych.
Ze względu na trujące gazy nie należy wchodzić bez właściwego zabezpieczenia do szamb, zbiorników na gnojowicę i gnojówkę.

Pozostałe wypadki przy pracy rolniczej:
Nagłe zachorowania, stanowią niemal 15% grupę wśród wypadków śmiertelnych w 2011 r.
W grupie pozostałych wypadków przy pracy rolniczej zalicza się: zawały serca oraz wylewy krwi do mózgu.
niedyspozycje związane z ciężkim wysiłkiem (np. urazy kręgosłupa), urazy narządów wewnętrznych, zaprószenie oczu przy pracach z materiałami pylistymi.

Tak szerokie spektrum zagrożeń, ich przyczyn oraz okoliczności w jakich dochodzi do wypadków w rolnictwie pokazuje nam, że jadąc do zdarzenia w gospodarstwie rolniczym musimy być przygotowani na wiele różnorodnych zdarzeń, które zawsze wymagają od strażaków-ratowników pełnego profesjonalizmu i precyzyjnego działania.

Oprócz wiedzy medycznej z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy podstawowego wyposażenia w deskę ratowniczą oraz torbę PSP-R1 z zestawem do tlenoterapii, warto dysponować sprzętem ratownictwa technicznego takim jak narzędzia hydrauliczne, pilarki do stali, betonu, piły do drewna itp. Właściwe zaplecze sprzętowe idące w parze z odpowiednim przeszkoleniem pozwala na skuteczne udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
Jeśli mimo wszystko podczas działań ratowniczych pojawia się problem, to należy zawsze skonsultować się ze Stanowiskiem Kierowania i poprosić o zadysponowanie specjalistycznej jednostki, takie postępowanie jest wskazane w szczególności gdy mamy do czynienia z nieznaną substancją chemiczną.
W ostatnim czasie w mediach głośno było o strażakach, którzy stracili życie w trakcie ratowania osoby, która wpadła do studni. Z pozoru prosta akcja ratownicza, ogromna chęć walki o ludzkie życie w niebezpieczeństwie, a w efekcie doszło do jeszcze bardziej tragicznych rozmiarów tego zdarzenia. Ratując czyjeś życie musimy być przygotowani na wszystko i przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo nas samych.
W stanach zjednoczonych powstały specjalne zespoły instruktorów, którzy dostrzegli problem występowania zagrożeń w codziennej pracy rolników i w efekcie organizują specjalistyczne szkolenia dla strażaków dotyczące problematyki ratownictwa na obszarach rolniczych.
Do typowych szkoleń dla strażaków można zaliczyć:
Przewrócenie się ciągnika rolniczego:

Szkolenie skupia się przede wszystkim na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku urazów spowodowanych przez zdarzenie związane z wywróceniem się ciągnika rolniczego. Oprócz zajęć teoretycznych strażacy skupiają swoją uwagę na treningu praktycznym podczas którego oprócz udzielania pomocy poszkodowanemu muszą zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wykonać stabilizację pojazdu i w efekcie ewakuować poszkodowanego z użyciem poduszek wysokociśnieniowych.

Wpadnięcie rolnika do silosu zbożowego

W ramach tego szkolenia strażacy zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu budowy oraz struktury zbiorników do przechowywania płodów rolnych, a także poznają zagrożenia związane z mechanizmem działania silosów. W ramach jednego z ćwiczeń praktycznych instruktorzy szkolą strażaków z uwalniania kończyn górnych, które zostały wciągnięte przez urządzenie do transportowania zboża takie jak m.in. świder. W trakcie tego ćwiczenia doskonalone są umiejętności w zakresie korzystania z zestawu narzędzi hydrauilicznych.

Wypadki z udziałem kombajnu

Instruktorzy skupiają całą uwagę kursantów w zakresie problematyki ratownictwa na terenach rolniczych w okresie żniw, kiedy to wykorzystywane są specjalistyczne maszyny rolnicze takie jak m.in. kombajny. W czasie żniw dochodzi bowiem do największej liczby urazów, które wymagają od strażaków stosowania odpowiednich metod ratowniczych z wykorzystaniem zestawu narzędzi hydraulicznych.

Zachęcamy wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarówno PSP, jak również OSP, aby w przeddzień okresu żniw skupić swoją uwagę na problematyce zagrożeń płynących z bardzo ciężkiej pracy w gospodarstwach rolnych. Na pewno warto we własnym zakresie, zwłaszcza jeżeli mowa o Ochotniczych Strażach Pożarnych które na co dzień działają na terenach rolniczych, zorganizować szkolenie podczas którego strażacy będą mogli zapoznać się z budową maszyn rolniczych, czy silosów zbożowych, a następnie przeanalizować zdobyte informacje i opracować metody działania na wypadek konieczności prowadzenia działań ratowniczych. Będąc właściwie przygotowanym - możemy uratować czyjeś życie ...

Autor: Radosław Kisiel

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj

Share

Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
10 Grudnia 2018
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Imieniny obchodzą
Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria,
Radzisława

Do końca roku zostało 22 dni.
Zodiak: Strzelec

Pogoda

Oficjalny profil1% dla OSP OSINY

1% podatku dla

OSP OSINY

KRS: 0000 116 212

CEL SZCZEGÓŁOWY: OSP OSINY,

OSINY 10,

27-220 MIRZEC

Ostrzeżenia pogodowe